Navigáció Navigáció

Az Útmutatók pontban szolgáltatók/intézmények jogszabályban meghatározott működéséhez kívánunk gyakorlati megvalósítást segítő leírásokat nyújtani.

Az almenüpontban találhatók a célzott szervezetekre, szolgáltatásokra nézve kötelezően alkalmazandó vagy szakmai szempontból kiemelten ajánlott eljárásokat (protokollokat), irányelveket vagy ajánlásokat összefoglaló szakmai, módszertani útmutatók.

 

Szempontrendszer - gyermekek napközbeni ellátásához

Szempontrendszer a gyermekek napközbeni ellátásainak szakmai programjaihoz


A gyermekek napközbeni ellátásának rendszere 2017. január 1-jétől átalakul, mely érinti a jelenleg működő családi napköziket is. A fenntartóknak 2016. augusztus 31-éig kellett kérelmezniük a működést engedélyező szervnél az adatmódosítást, hogy 2017. január 1-jétől családi bölcsődeként, mini bölcsődeként, bölcsődeként, vagy napközbeni gyermekfelügyeletként kívánnak tovább működni.

Amennyiben ez nem történt meg, a működést engedélyező szerv hivatalból fogja módosítani az engedélyt 2016. november 30-áig, annak megfelelően, hogy a családi napközi jelenleg a szolgáltatói nyilvántartásba a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. § (6a) bekezdésében foglaltak szerint mely korcsoportra vonatkozóan került bejegyzésre.

Ehhez kapcsolódóan elkészült a gyermekek napközbeni ellátását érintő szakmai program véleményezéséhez készített szempontrendszer, mely a szakmai program megfelelőségének nyújt módszertani segítséget. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről  szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 4/A. § tartalmazza a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény szakmai programjának tartalmi elemeit.

A 2017. január 1-jétől hatályos bölcsődei ellátásokra – külön-külön az egyes ellátási formára – vonatkozóan szintén meghatározásra kerültek a kötelező eszköz és felszereltségi elvárások, melyek a mellékelt jegyzékben olvashatóak.

 

Szempontrendszer szakmai programhoz
Eszközlista

 

Kapcsolódó hírek: