Navigáció Navigáció

A 2015. augusztus 1. napjától életbe lépő jogszabály módosítások alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 98. § (11) bekezdése értelmében a Kormányhivatalok egyes – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A rendelkezés alapján a nyilvánosság számára is megismerhetőek azok a fenntartók, amelyek - a törvényben meghatározott - jogsértést követtek el, valamint azok, akik a szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés nélkül, jogsértő módon nyújtanak szolgáltatást. Az így hozzáférhető információk segítséget nyújthatnak a potenciális igénybevevőknek egy szolgáltatás igénybevétele iránti döntés meghozatala során, és egyszerre lehetnek alkalmasak a tájékoztatásra, a jogsértő cselekmények elkövetésétől való visszatartásra.

A közzétételi listán szereplő döntésekről készült összefoglalás az alábbi táblázatban tekinthetők meg:

 

Frissítve: 2021.01.26.

 

 

SZ/112/00343-6/2020.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
SZ/112/00343-6/2020. számú ügyben hozott döntése


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok - jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal SZ/112/00343-6/2020. számú, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő Gyermekotthon, Lakásotthonok szolgáltatás ügyében hozott döntése

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
A fenntartó neve  Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

 4361 Nyírbogát, Rákóczi Ferenc u. 39.;
 4300 Nyírbátor, Dózsa Gy. u. 16.;
 4300 Nyírbátor, Rajk László u. 12.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

 Gyermekotthon, Lakásotthonok

Letöltés
Közzététel napja  2020.07.06.
Eltávolítás napja  A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.