Navigáció Navigáció

A Tájékoztatók pontban szolgáltatók/intézmények működéséhez, a jogi és szakmai szabályozok értelmezéséhez, gyakorlati alkalmazásához kívánunk tájékoztatást nyújtani.

Az almenüpont alatt találhatók a szakmai irányító szervezetek, hatóságok által összeállított, az ágazat szakmafejlesztésének érdekében felhasználható segédletek. Ebben a menüpontban érhetők el az egyes szakfeladatokhoz kapcsolódó Gyakran Ismételt Kérdések, melyeket rendszeresen frissítünk.

 

Kitöltési javaslat a Tevékenységnaplóhoz

Kitöltési javaslat a Tevékenységnapló házi segítségnyújtáshoz című dokumentumhoz


A szociális gondozó és segítős munkakörben foglalkoztatott személyek tevékenységükről az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. számú mellékletének I. pontjában meghatározott Tevékenységnaplót vezeti. Az elmúlt időszakban számos, a házi segítségnyújtás kötelező dokumentációjára vonatkozó kérdés merült fel, amire válaszként a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elkészítette a házi segítségnyújtásban használatos tevékenységnapló kitöltését segítő módszertani segédlet.

A segédanyag a Tevékenységnapló vezetését, kitöltését segítő, kitöltött tevékenységnapló minta dokumentumot, és az ahhoz kapcsolódó kitöltési javaslatot tartalmazza, bemutatva a gyakorlatban előforduló néhány esetet és azok adminisztrálását a jogszabályban szereplő formanyomtatványon.

Kitöltési javaslat