Navigáció Navigáció

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódóan évente elkészíti az ellenőrzési szempontsorokat, melyeket honlapján, illetve a Szociális Ágazati Portálon közzétesz.

A szempontsor honlapon való megjelentetése kettős célt szolgál: az által, hogy ismertté és kiszámíthatóvá válik az ellenőrzési követelményrendszer, segíti a szolgáltatások felkészülését az ellenőrzésre, illetve a szempontsor használatával a szociális hatóságok (NRSZH, Szociális és Gyámhivatal) ellenőrzései egységesebbé válhatnak.

A következőkben éves bontásban letölthetők a Hivatal által elkészített ellenőrzési szempontsorok, illetve a hatósági ellenőrzésről készült rövid tájékoztató.

Tájékoztató a hatósági ellenőrzés ügymenetéről, folyamatáról

Utoljára frissítve: 2016.06.01.

 

Ellenőrzési szempontsorok 2015

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal ellenőrzési szempontsorai, 2014-2015


Az alábbiakban megtekinthetők a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 2014/2015. évi, szociális alapszolgáltatások, szociális szakosított ellátások valamint gyermekjóléti szolgáltatások ellenőrzéséhez készített szempontsorai. összesen 14 szociális alapszolgáltatás illetve szakosított ellátáshoz készült szempontsor.

 

Falu- és tanyagondnoki szolgálat
Étkeztetés
Családsegítés
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása
Szenvedélybetegek közösségi ellátása
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
Támogató szolgálat
Nappali ellátások
Lakóotthonok

Bentlakásos intézmények

Nappali melegedő, éjjeli menedékhely és hajléktalanok átmeneti szállása szolgáltatások
Szociális foglalkoztatás
Utcai szociális munka