Navigáció Navigáció

A 2015. augusztus 1. napjától életbe lépő jogszabály módosítások alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 98. § (11) bekezdése értelmében a Kormányhivatalok egyes – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A rendelkezés alapján a nyilvánosság számára is megismerhetőek azok a fenntartók, amelyek - a törvényben meghatározott - jogsértést követtek el, valamint azok, akik a szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés nélkül, jogsértő módon nyújtanak szolgáltatást. Az így hozzáférhető információk segítséget nyújthatnak a potenciális igénybevevőknek egy szolgáltatás igénybevétele iránti döntés meghozatala során, és egyszerre lehetnek alkalmasak a tájékoztatásra, a jogsértő cselekmények elkövetésétől való visszatartásra.

A közzétételi listán szereplő döntésekről készült összefoglalás az alábbi táblázatban tekinthetők meg:

 

Frissítve: 2020.11.23.

 

 

BPC/020/2028-5/2015.

Budapest Főváros Kormányhivatala BPC/020/2028-5/2015. számú ügyben hozott döntése


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/K. § (8) bekezdése, valamint az 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a továbbiakban: Gyvt.) 98. § (11) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal egyes – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.
Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Budapest Főváros Kormányhivatala BPC/020/2028-5/2015. számú, Madarász Andrea által működtetett családi napközi szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
A fenntartó neve Madarász Andrea - egyéni vállalkozó
A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe 1025 Budapest, Kapy út 51. fsz. 3. (Kapy Kuckó Családi Napközi)
Letöltés
Közzététel napja 2015. november 5.
Eltávolítás napja A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzését követően haladéktalanul.