Navigáció Navigáció

A 2015. augusztus 1. napjától életbe lépő jogszabály módosítások alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 98. § (11) bekezdése értelmében a Kormányhivatalok egyes – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A rendelkezés alapján a nyilvánosság számára is megismerhetőek azok a fenntartók, amelyek - a törvényben meghatározott - jogsértést követtek el, valamint azok, akik a szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés nélkül, jogsértő módon nyújtanak szolgáltatást. Az így hozzáférhető információk segítséget nyújthatnak a potenciális igénybevevőknek egy szolgáltatás igénybevétele iránti döntés meghozatala során, és egyszerre lehetnek alkalmasak a tájékoztatásra, a jogsértő cselekmények elkövetésétől való visszatartásra.

A közzétételi listán szereplő döntésekről készült összefoglalás az alábbi táblázatban tekinthetők meg:

 

Frissítve: 2021.01.18.

 

 

BE/15/9-12/2020

A Békés Megyei Kormányhivatal
BE/15/9-12/2020. számú ügyben hozott döntése


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok - jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Békés Megyei Kormányhivatal BE/15/9-12/2020. számú, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő fogyatékos személyek ellátása szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 

 Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Békés Megyei Kormányhivatal

 A fenntartó neve

 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

 A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

  5630 Békés, Farkas Gyula u. 2.
 5534 Okány, Kastélykert u. 4.
 5534 Okány, Kossuth L u, 62.
 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 86.
 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 25.
 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 37.
 5510 Dévaványa, Zrínyi u 99.
 5510 Dévaványa, Eötvös u. 34.
 5530 Vésztő, Kossuth utca 192.
 5530 Vésztő, Várkonyi u. 67.

 A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

  fogyatékos személyek ellátása

 Letöltés

 Közzététel napja

 2020.12.02.

 Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.