Navigáció Navigáció

A kutatások és statisztikák rovatban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi témájú kutatási anyagok, statisztikai elemzések kerülnek bemutatásra. A tartalom részben a Hivatal által működtetett központi elektronikus nyilvántartási rendszerekre épülő statisztikai, kutatási tevékenységéből származik (pl. KENYSZI elemzések, ellátási térképek), részben pedig külső szerzők által beküldött, és általuk megjelentetésre ajánlott dokumentumokból tevődik össze.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján az egyes szolgáltatásokra várakozó személyek számának az Szt. 20. § (2a) bekezdése szerinti összesítései a Szociális Ágazati Portálon bárki számára hozzáférhetők. A szolgáltatásra várakozók számáról szóló összesítők jelen menüpontba kerülnek feltöltésre.

A menüpontban a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerrel kapcsolatos időszakos adatközléseken túl törekszünk mélyebb, egy-egy szolgáltatást, szakmai kérdéskört, problémát mélyebben bemutató kutatási anyagok közzétételére is.

 

 


Októberben az előző hónaphoz hasonlóan 29 ezer fő fölé emelkedett a várakozók száma, és ezzel az eddigi legmagasabb értéket érte el. Ehhez képest novemberben az elmúlt év második legalacsonyabb értékét kaptuk, a várakozók száma alig haladta meg a 28 ezret. A nagy eltérések mögött a jelentések elmaradása húzódik. Az októberi elemzésben láthatjuk továbbá, hogy az elmúlt évben, ha kis mértékben is, de folyamatosan esett vissza a jelentők aránya. A novemberi adatokon, amely igen alacsony jelentési arányt hozott, pedig azt is láthatjuk, mely ellátási típusokban, mely fenntartói típusba sorolt szolgáltatásoknál hiányoztak a jelentések adott hónapban.

 2017.11.08.    1791
 

Az ősz csak kevés változást hozott a várakozók számának alakulásában. Minimális mértékben nőtt a jelentési hajlandóság az elmúlt hónapokhoz képest. A várakozók létszáma az eddigi legmagasabb értékkel meghaladta a 29,5 ezret. Egyelőre azonban nem beszélhetünk növekedési tendenciáról. E hónapban az alapelemzések elkészítése mellett becsléssel igyekeztünk meghatározni, mennyi lehet a tényleges várakozók teljes száma. Tettük ezt azért, mert a szolgáltatók közel egynegyede rendszeresen nem jelent, ami miatt a várakozók számáról pontos adataink nincsenek.

 2017.10.06.    1503
 

A korábbi hónapban tapasztalt magas számok után a jelentési hajlandóság a korábban megszokott mederbe tért vissza. Ennek megfelelően a várakozásra jellemző értékek is a már megszokott értékeket mutatják. Az elemzés második részéből megtudhatjuk, hogy bár Budapest kiemelkedik hajléktalan személyek átmeneti szállása férőhelyei és várakozók számát illetően, fajlagosan vizsgálva a vonatkozó értékeket három megye is megelőzi bekerülési igény tekintetében a vizsgált hónapban.

 2017.09.05.    1356
 

A várakozók száma ebben a hónapban meghaladta a 29 ezret, amelyre eddig nem volt példa. Ugyanakkor a korábbiakhoz képest nagyobb létszámú várakozó nem módosította jelentősebben az ellátásonkénti megoszlási arányokat, amelyek így az eddig megszokott tendenciák szerint alakultak. E hónapban a várakozók számok és megoszlások általános képe mellett megvizsgáltuk, milyen összefüggések mentén oszlanak meg megyei bontásban az idősek otthonára várakozók. Az adataink szerint elsősorban a Duna a választóvonal, vagyis a nagyobb várakozói számok és arányok összességében a Dunától nyugatra találhatók.

 2017.07.24.    1201
 

A vizsgált hónapban nagymértékben visszaesett a jelentők száma, ami leginkább annak köszönhető, hogy a jelentési időszak nagyobbrészt hosszú hétvégére, ünnepi napokra esett. Ennek ellenére a várakozói arányszámok jellemző értékei az eddig megszokott megoszlásokat mutatták. Elemzésünk során, a megszokott várakozói értékek mellett e hónapban azt vizsgáltuk, milyen hatással van a beadott igények száma a bejutási esélyekre, és egyértelmű összefüggést találtunk.

 2017.06.20.    1253
 

Májusban a szokásos várakozói számok, értékek mellett (amelyben csak kismértékű változást láthatunk az előzőekhez képest) azt vizsgáltuk, milyen eséllyel jutottak be a várakozói listára kerülők valamilyen ágazati szolgáltatásba az elmúlt időszakban. 2016 szeptembere óta az akkor több mint 27 ezer főből (várakozóból) kevesebb mint 8 ezer jutott szolgáltatáshoz április közepéig. Becsléseink alapján átlagban közel három és fél évre van szükség ahhoz, hogy egy várakozói igény realizálódjon az ágazatban.

 2017.05.22.    2588
 

Az áprilisi elemzésben a várakozói számok és tendenciák mellett olvashat arról, hogy miként oszlanak meg az egy-egy jelentkező által beadott egyszeres vagy többszörös igénylések a szolgáltatások között. Bár a többszörös igénylések nem jelentenek domináns arányt a teljes várakozói spektrumban, közel 20%-os arányukkal nagyban meghatározzák a várakozói megoszlásokat.

 2017.04.12.    2419
 

Feltöltésre került a 2017. februári és márciusi adatok alapján készült várakozói számok elemzése. Az általános várakozói és jelentéstételi kimutatásokon felül a februári anyagban olvashat arról, hogy a várakozók közel 50%-át kitevő, élő megállapodással rendelkező ellátottak milyen szolgáltatásokat vesznek igénybe jelenleg. A márciusi számban tájékozódhat arról, mely fenntartótípusban milyen jellemzőkkel tesznek jelentést az adott szolgáltatások, ill. milyen módon függ ez össze a várakozói számokkal.

 2017.03.10.    2983
 

A várakozók számának jelentését a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20. § (2a) írja elő a fenntartók részére. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló kormányrendelet alapján a szolgáltatásokra várakozó személyek számának 2017. évi összesítései a Szociális Ágazati Portálon hozzáférhetők.

 2017.01.25.    1269
 

A várakozók számának jelentését a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20. § (2a) írja elő a fenntartók részére. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló kormányrendelet alapján a szolgáltatásokra várakozó személyek számának összesítései a Szociális Ágazati Portálon hozzáférhetők.

 2016.08.29.    1881
 

2016. I. félévben az ágazati minisztérium felkérésére a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal teljes körű hatósági ellenőrzést végzett a szociális foglalkoztatást biztosító, a hivatallal erre vonatkozóan támogatási szerződéssel rendelkező szociális intézményeknél. A helyszíni ellenőrzések tapasztalatairól készült beszámoló az alábbiakban olvasható.

 2016.07.07.    2940
 

2016-tól a támogató szolgáltatás működését ismételten a költségvetési törvény közvetlen rendelkezései alapozzák meg. Ennek tükrében készült egy rövid összefoglaló, melyben a szolgáltatások 2015/2016. évi helyzetét hasonlítjuk össze.

 2016.02.04.    1327
 
Összes találat: 32