Navigáció Navigáció

A kutatások és statisztikák rovatban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi témájú kutatási anyagok, statisztikai elemzések kerülnek bemutatásra. A tartalom részben a Hivatal által működtetett központi elektronikus nyilvántartási rendszerekre épülő statisztikai, kutatási tevékenységéből származik (pl. KENYSZI elemzések, ellátási térképek), részben pedig külső szerzők által beküldött, és általuk megjelentetésre ajánlott dokumentumokból tevődik össze.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján az egyes szolgáltatásokra várakozó személyek számának az Szt. 20. § (2a) bekezdése szerinti összesítései a Szociális Ágazati Portálon bárki számára hozzáférhetők. A szolgáltatásra várakozók számáról szóló összesítők jelen menüpontba kerülnek feltöltésre.

A menüpontban a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerrel kapcsolatos időszakos adatközléseken túl törekszünk mélyebb, egy-egy szolgáltatást, szakmai kérdéskört, problémát mélyebben bemutató kutatási anyagok közzétételére is.

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az elmúlt hónaphoz képest némileg nőtt a jelentési hajlandóság, ismét túljutott a 70%-on. Eközben – bár a Taj-azonosítóval jelentők száma nem nőtt jelentősen – most először meghaladta a várakozók tényleges száma a 30 ezret. E havi elemzésünkben – ez előzőek mellett – annak jártunk utána, kimutatható-e időszakos hatás a jelentkezők számában a hajléktalan személyek átmeneti szállása esetén. Úgy tűnik, hogy bár regisztrálható a jó időnek köszönhetően csökkenés a bejutásra várók számában, mindez nem drasztikus, az ellátás iránt a nyári időszakban is legfeljebb egyötödnyi érdeklődéscsökkenés tapasztalható.

 2017.12.19.    1120
 

Októberben az előző hónaphoz hasonlóan 29 ezer fő fölé emelkedett a várakozók száma, és ezzel az eddigi legmagasabb értéket érte el. Ehhez képest novemberben az elmúlt év második legalacsonyabb értékét kaptuk, a várakozók száma alig haladta meg a 28 ezret. A nagy eltérések mögött a jelentések elmaradása húzódik. Az októberi elemzésben láthatjuk továbbá, hogy az elmúlt évben, ha kis mértékben is, de folyamatosan esett vissza a jelentők aránya. A novemberi adatokon, amely igen alacsony jelentési arányt hozott, pedig azt is láthatjuk, mely ellátási típusokban, mely fenntartói típusba sorolt szolgáltatásoknál hiányoztak a jelentések adott hónapban.

 2017.11.08.    1575
 
Összes találat: 31