A kutatások és statisztikák rovatban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi témájú kutatási anyagok, statisztikai elemzések kerülnek bemutatásra. A tartalom részben a Hivatal által működtetett központi elektronikus nyilvántartási rendszerekre épülő statisztikai, kutatási tevékenységéből származik (pl. KENYSZI elemzések, ellátási térképek), részben pedig külső szerzők által beküldött, és általuk megjelentetésre ajánlott dokumentumokból tevődik össze.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján az egyes szolgáltatásokra várakozó személyek számának az Szt. 20. § (2a) bekezdése szerinti összesítései a Szociális Ágazati Portálon bárki számára hozzáférhetők. A szolgáltatásra várakozók számáról szóló összesítők jelen menüpontba kerülnek feltöltésre.

A menüpontban a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerrel kapcsolatos időszakos adatközléseken túl törekszünk mélyebb, egy-egy szolgáltatást, szakmai kérdéskört, problémát mélyebben bemutató kutatási anyagok közzétételére is.

 

 


A vizsgált hónapban nagymértékben visszaesett a jelentők száma, ami leginkább annak köszönhető, hogy a jelentési időszak nagyobbrészt hosszú hétvégére, ünnepi napokra esett. Ennek ellenére a várakozói arányszámok jellemző értékei az eddig megszokott megoszlásokat mutatták. Elemzésünk során, a megszokott várakozói értékek mellett e hónapban azt vizsgáltuk, milyen hatással van a beadott igények száma a bejutási esélyekre, és egyértelmű összefüggést találtunk.

 2017.06.20.    298
 

Májusban a szokásos várakozói számok, értékek mellett (amelyben csak kismértékű változást láthatunk az előzőekhez képest) azt vizsgáltuk, milyen eséllyel jutottak be a várakozói listára kerülők valamilyen ágazati szolgáltatásba az elmúlt időszakban. 2016 szeptembere óta az akkor több mint 27 ezer főből (várakozóból) kevesebb mint 8 ezer jutott szolgáltatáshoz április közepéig. Becsléseink alapján átlagban közel három és fél évre van szükség ahhoz, hogy egy várakozói igény realizálódjon az ágazatban.

 2017.05.22.    1450
 

Az áprilisi elemzésben a várakozói számok és tendenciák mellett olvashat arról, hogy miként oszlanak meg az egy-egy jelentkező által beadott egyszeres vagy többszörös igénylések a szolgáltatások között. Bár a többszörös igénylések nem jelentenek domináns arányt a teljes várakozói spektrumban, közel 20%-os arányukkal nagyban meghatározzák a várakozói megoszlásokat.

 2017.04.12.    1383
 

Feltöltésre került a 2017. februári és márciusi adatok alapján készült várakozói számok elemzése. Az általános várakozói és jelentéstételi kimutatásokon felül a februári anyagban olvashat arról, hogy a várakozók közel 50%-át kitevő, élő megállapodással rendelkező ellátottak milyen szolgáltatásokat vesznek igénybe jelenleg. A márciusi számban tájékozódhat arról, mely fenntartótípusban milyen jellemzőkkel tesznek jelentést az adott szolgáltatások, ill. milyen módon függ ez össze a várakozói számokkal.

 2017.03.10.    1966
 

A várakozók számának jelentését a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20. § (2a) írja elő a fenntartók részére. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló kormányrendelet alapján a szolgáltatásokra várakozó személyek számának 2017. évi összesítései a Szociális Ágazati Portálon hozzáférhetők.

 2017.01.25.    300
 

A várakozók számának jelentését a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20. § (2a) írja elő a fenntartók részére. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló kormányrendelet alapján a szolgáltatásokra várakozó személyek számának összesítései a Szociális Ágazati Portálon hozzáférhetők.

 2016.08.29.    984
 

2016. I. félévben az ágazati minisztérium felkérésére a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal teljes körű hatósági ellenőrzést végzett a szociális foglalkoztatást biztosító, a hivatallal erre vonatkozóan támogatási szerződéssel rendelkező szociális intézményeknél. A helyszíni ellenőrzések tapasztalatairól készült beszámoló az alábbiakban olvasható.

 2016.07.07.    1870
 

2016-tól a támogató szolgáltatás működését ismételten a költségvetési törvény közvetlen rendelkezései alapozzák meg. Ennek tükrében készült egy rövid összefoglaló, melyben a szolgáltatások 2015/2016. évi helyzetét hasonlítjuk össze.

 2016.02.04.    478