Navigáció Navigáció

A 2015. augusztus 1. napjától életbe lépő jogszabály módosítások alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 98. § (11) bekezdése értelmében a Kormányhivatalok egyes – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A rendelkezés alapján a nyilvánosság számára is megismerhetőek azok a fenntartók, amelyek - a törvényben meghatározott - jogsértést követtek el, valamint azok, akik a szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés nélkül, jogsértő módon nyújtanak szolgáltatást. Az így hozzáférhető információk segítséget nyújthatnak a potenciális igénybevevőknek egy szolgáltatás igénybevétele iránti döntés meghozatala során, és egyszerre lehetnek alkalmasak a tájékoztatásra, a jogsértő cselekmények elkövetésétől való visszatartásra.

A közzétételi listán szereplő döntésekről készült összefoglalás az alábbi táblázatban tekinthetők meg:

 

Frissítve: 2021.01.18.

 

 

ZAC/100/00122-5/2019

A Zala Megyei Kormányhivatal
ZAC/100/00122-5/2019. számú ügyben hozott döntése


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok - jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Zala Megyei Kormányhivatal  ZAC/100/00122-5/2019. számú, Tó&PA Zala Humánegészségügyi Betéti Társaság  fenntartásában működő házi segítségnyújtás szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Zala Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Tó&PA Zala Humánegészségügyi Betéti Társaság

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 30. 5/31.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

 házi segítségnyújtás

Letöltés

Közzététel napja

 2019.04.01.

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.