Navigáció Navigáció

Hazánkban évről évre számos szakmai rendezvény kerül megszervezésre, melyeken a szakmai szervezetek jeles képviselői, felkészült szakemberek tartanak előadásokat, műhelymunkákat, értékes tudással gazdagítva a résztvevőket. A rendezvények után gyakran jelentkező igény az elhangzott előadások összefoglalóinak közzététele.

Menüpontunkban lehetőség nyílik a szakmai rendezvényekről készült beszámolók, összefoglalók megjelentetésére és az előadások prezentációinak elérésére.

A Szociális Ágazati Portálra várjuk szakmai rendezvények összefoglalóit, prezentációit és képeit. A megjelenéssel kapcsolatban a szap@szgyf.gov.hu elektronikus levélcímen kérhető tájékoztatás.

 

Fókuszban a demencia

Fókuszban a demencia


A Módszertani Főosztály az  EFOP-1.9.4 A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása projekttel együttműködve, az Idősellátás Országos Hálózat keretében  2018. november-december hónapban országosan összesen hét helyszínen tartott szakmai napot, műhelymunkát. A regionális szintű szakmai műhelyeken 499 fő szakember vett részt. A műhelymunkák az alábbi helyszíneken zajlottak: Nyíregyháza, Kalocsa, Miskolc, Budapest, Győr, Magyaratád, Balatonalmádi.

A műhelymunka sorozat fókuszában a demencia és az ellátotti jogok témaköre állt. Az egyes helyszíneken azonos tematika mentén, és azonos módszerekkel dolgoztunk.

A délelőtti programok keretében Ráczné Németh Teodóra mb. főosztályvezető „Méltóság, demencia, ellátotti jogok” címmel tartott előadást. Az előadás keretében a nemzetközi kitekintést követően az Alzheimer Europe 2017. évi jelentésének egy-egy meghatározó eleme került bemutatásra. Fenti jelentés új szemléletet, és új fókuszt hoz a demencia tárgykörébe, mely szerint szükséges a társadalmaknak egyre inkább fogyatékosságként tekinteni a demenciára. Az ehhez kapcsolódó alapjogi tartalmi pillérek, majd a demenciával élők jogai, illetve az ehhez kapcsolódó jogsérelmek kerültek bemutatásra.

Ezt követően Nagy Edina és Deli Julianna szakmafejlesztési referensek előadása következett, mely a 2017. szeptemberben megkezdődött Jó gyakorlatok gyűjtését mutatta be, majd a jó gyakorlatok adaptálhatóságának feltételei kerültek ismertetésre. Ezt követően a beérkezett 122 db jó gyakorlattal kapcsolatos reflexiók hangzottak el.

A konkrét „Jó gyakorlatok” ismertetése körében minden régióban egy-egy intézmény mutatta be prezentáció keretében az általa alkalmazott jó gyakorlatot. A bemutatott jó gyakorlatok között kiemelt figyelmet kapott a demens betegek rendszeres foglalkoztatása, mentális állapotuk szinten tartása, a demens betegek hozzátartozói csoportjainak támogatása, a blokkokra bontott foglalkozások és az állat asszisztált terápia jótékony hatása.

A gyakorlati bemutatókat követően Radvánszki Edit szenior örömtánc oktató mutatott be különböző ülő táncokat, melyek olyan mini koreográfiákat [memória- és orientációs gyakorlatok] tartalmaztak, amit a jelenlévő munkatársak el tudtak sajátítani, és be tudnak építeni a napi munkába a demenciával élők ellátása során.