Navigáció Navigáció

Az Iratminták pontban szolgáltatók/intézmények működéséhez, jogszabályban, egyéb szakmai szabályozó dokumentumban rögzített dokumentációs kötelezettség teljesítéséhez kívánunk segítséget nyújtani. A menüpontban a szakterületen alkalmazott nyomtatványok, belső szabályzók elkészítéséhez, kitöltéséhez szükséges segédleteket találhatnak az érdeklődők. A feltöltés folyamatosan történik.

 

Falu- és tanyagondnok tevékenységkódok

Tevékenységkódok a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységnaplójához


A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló módosított 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 39. § (4) bekezdése szerint a falugondnok tevékenységét a rendelet 8. számú melléklete szerinti tevékenységnaplóban kell dokumentálni. A tevékenysgnapló kitöltési útmutatójának 4. pontja szerint a tevékenység bejegyzése esetén törekedni kell a tömör, informatív közlésre; azonos tevékenységeknél törekedni kell az azonos megnevezésre. A tevékenység bejegyzése során használható az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján közzétett kódrendszer is, ennek használata azonban nem kötelező.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2016. július 19-én közzétette a falu- és tanyagondnoki szolgálat - tevékenység kódrendszerét, mely az alábbiakban letölthető pdf, illetve Excel formátumban.

 

Tevékenységkódok a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységnaplójához

 

Forrás: EMMI