Navigáció Navigáció

A 2015. augusztus 1. napjától életbe lépő jogszabály módosítások alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 98. § (11) bekezdése értelmében a Kormányhivatalok egyes – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A rendelkezés alapján a nyilvánosság számára is megismerhetőek azok a fenntartók, amelyek - a törvényben meghatározott - jogsértést követtek el, valamint azok, akik a szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés nélkül, jogsértő módon nyújtanak szolgáltatást. Az így hozzáférhető információk segítséget nyújthatnak a potenciális igénybevevőknek egy szolgáltatás igénybevétele iránti döntés meghozatala során, és egyszerre lehetnek alkalmasak a tájékoztatásra, a jogsértő cselekmények elkövetésétől való visszatartásra.

A közzétételi listán szereplő döntésekről készült összefoglalás az alábbi táblázatban tekinthetők meg:

 

Frissítve: 2021.01.26.

 

 

CS/C01/00539-6/2020.

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
CS/C01/00539-6/2020. számú ügyben hozott döntése


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok - jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal CS/C01/00539-6/2020. számú, Családbarát Otthon Kft. fenntartásában működő idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése  Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
A fenntartó neve  Családbarát Otthon Kft.
A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

 6727 Szeged, Gábor Áron u. 83.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

 idősek otthona

Letöltés
Közzététel napja  2020.07.06.
Eltávolítás napja  A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.