Navigáció Navigáció

A 2015. augusztus 1. napjától életbe lépő jogszabály módosítások alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 98. § (11) bekezdése értelmében a Kormányhivatalok egyes – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A rendelkezés alapján a nyilvánosság számára is megismerhetőek azok a fenntartók, amelyek - a törvényben meghatározott - jogsértést követtek el, valamint azok, akik a szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés nélkül, jogsértő módon nyújtanak szolgáltatást. Az így hozzáférhető információk segítséget nyújthatnak a potenciális igénybevevőknek egy szolgáltatás igénybevétele iránti döntés meghozatala során, és egyszerre lehetnek alkalmasak a tájékoztatásra, a jogsértő cselekmények elkövetésétől való visszatartásra.

A közzétételi listán szereplő döntésekről készült összefoglalás az alábbi táblázatban tekinthetők meg:

 

Frissítve: 2021.01.18.

 

 

BKC/001/822-12/2015

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BKC/001/822-12/2015. számú ügyben hozott döntése


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/K. § (8) bekezdése, valamint az 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a továbbiakban: Gyvt.) 98. § (11) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal egyes – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BKC/001/82-12/2015. számú, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata fenntartásában működő idősek otthona, fogyatékos személyek nappali ellátása szolgáltatások ügyében hozott döntése.

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

Kiskunfélegyháza Önkormányzata

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

  1. 6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy u. 12.
  2. 6100 Kiskunfélegyháza, Csanyi út. 3.
  3. 6100 Kiskunfélegyháza, Móra F. tér 4.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

  1. idősek otthona
  2. fogyatékos személyek nappali ellátása

Letöltés

Közzététel napja

2016. április 4.

Eltávolítás napja

A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.