PE_SZOC_422-6_2017. Szt.

A Pest Megyei Kormányhivatal PE/SZOC/422-6/2017. számú, Székelyhidi Tiborné fenntartásában működő idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Pest Megyei Kormányhivatal
PE/SZOC/422-6/2017. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Pest Megyei Kormányhivatal  PE/SZOC/422-6/2017. számú, Székelyhidi Tiborné fenntartásában működő idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Pest Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Székelyhidi Tiborné

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe  Székelyhidi Tiborné

 2750 Nagykőrös, Batthyány utca 16.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése  idősek otthona
Letöltés

Közzététel napja

 2017. május 17.

Eltávolítás napja

 A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzését követően haladéktalanul, illetve a jogsértő állapot megszűnését követő öt év elteltével, ha a jogsértő állapot nem a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel szűnik meg.

 25 megtekintés