PE_SZOC_00618_2_2020

A Pest Megyei Kormányhivatal PE/SZOC/00618-2/2020. számú, Gondos Ápolás Közhasznú Nonprofit Kft. fenntartásában működő Házi segítségnyújtás szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Pest Megyei Kormányhivatal
PE/SZOC/00618-2/2020. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Pest Megyei Kormányhivatal PE/SZOC/00618-2/2020. számú, Gondos Ápolás Közhasznú Nonprofit Kft.  fenntartásában működő Házi segítségnyújtás szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

  Pest Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Gondos Ápolás Közhasznú Nonprofit Kft.

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

 2030 Érd, Esztergályos út. 71.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

  Házi segítségnyújtás

Letöltés

Közzététel napja

 2020.06.15.

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.

 18 megtekintés