PE/SZOC/01360-6/2018

a Pest Megyei Kormányhivatal PE/SZOC/01360-6/2018. számú, Győrfi Mariann (S.O.S. Idősek Vendégháza) fenntartásában működő idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Pest Megyei Kormányhivatal
PE/SZOC/01360-6/2018. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Pest Megyei Kormányhivatal PE/SZOC/01360-6/2018. számú, Győrfi Mariann (S.O.S. Idősek Vendégháza)  fenntartásában működő iidősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Pest Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Győrfi Mariann (S.O.S. Idősek Vendégháza)

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe  Solymár, József Attila u. 20/B.
A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése  idősek otthona
Letöltés

Közzététel napja

 2018.09.03.

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.

 40 megtekintés