NO_SZGYO_00212-2_2017. Gyvt.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal NO/SZGYO/00212-2/2017. számú, Szécsény Város Önkormányzata fenntartásában működő Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde bölcsöde szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Nógrád Megyei Kormányhivatal
NO/SZGYO/00212-2/2017. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Nógrád Megyei Kormányhivatal  NO/SZGYO00212-2/2017. számú, Szécsény Város  Önkormányzata fenntartásában működő Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde bölcsöde szolgáltatás ügyében hozott döntése.

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Nógrád Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Szécsény Város Önkormányzata

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe  Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde

 3170 Szécsény, Magyar út 13.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése  bölcsöde
Letöltés

Közzététel napja

 2017. május 16.

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.

 11 megtekintés