NO/SZGYO/884/2016 Gyvt

A Nógrád Megyei Kormányhivatal NO/SZGYO/884/2016. számú, Rétság Város Önkormányzata fenntartásában működő Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ család és gyermekjóléti központ szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Nógrád Megyei Kormányhivatal
NO/SZGYO/884/2016. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Nógrád Megyei Kormányhivatal  NO/SZGYO/884/2016. számú, Rétság Város Önkormányzata fenntartásában működő Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ család és gyermekjóléti központ szolgáltatás ügyében hozott döntése.

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Nógrád Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Rétság Város Önkormányzata

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe  Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ

 2651 Rétság, Rákóczi út 20.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése  család és gyermekjóléti központ
Letöltés

Közzététel napja

 2017. március 8.

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.

 24 megtekintés