NO/SZGYO/19-4/2017 Szt.pdf

A Nógrád Megyei Kormányhivatal NO/SZGYO/19-4/2017. számú, Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása fenntartásában működő Férfi Átmeneti Szálló átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás - hajléktalan személyek átmeneti szállása szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Nógrád Megyei Kormányhivatal
NO/SZGYO/19-4/2017. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Nógrád Megyei Kormányhivatal  NO/SZGYO/19-4/2017. számú, Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása fenntartásában működő Férfi Átmeneti Szálló átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás – hajléktalan személyek átmeneti szállása szolgáltatás ügyében hozott döntése.

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Nógrád Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe  Férfi Átmeneti Szálló

 3100 Salgótarján, Acélgyári út 61.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése  átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás – hajléktalan személyek átmeneti szállása
Letöltés

Közzététel napja

 2017. március 8.

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.

 37 megtekintés