NO/SZGYO/130/2016

A Nógrád Megyei Kormányhivatal NO/SZGYO/130/2016. számú, Pásztó Városi Önkormányzat fenntartásában működő Hasznosi Idősek és Demens Személyek Klubja telephelyen nyújtott időskorúak nappali ellátása szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Nógrád Megyei Kormányhivatal NO/SZGY/130/2016. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/K. § (8) bekezdése, valamint az 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a továbbiakban: Gyvt.) 98. § (11) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal egyes – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Nógrád Megyei Kormányhivatal NO/SZGY/130/2016. számú, Pásztó Város Önkormányzata fenntartásában működő Hasznosi Idősek és Demens Személyek Klubja telephelyen nyújtott időskorúak nappali ellátása szolgáltatás ügyében hozott döntése.

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése Nógrád Megyei Kormányhivatal
A fenntartó neve Pásztó Város Önkormányzata
A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe Hasznosi Idősek és Demens Személyek Klubja

3065 Pásztó, Vár út 61.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése  Időskorúak nappali ellátása
Letöltés
Közzététel napja 2016. szeptember 5.
Eltávolítás napja A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.

 28 megtekintés