HB/11-SZGY/00352-4/2022

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HB/11-SZGY/00352-4/2022. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HB/11-SZGY/00352-4/2022. számú, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő fogyatékos személyek nappali ellátása szolgáltatás ügyében hozott döntése.

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe 4027 Debrecen, Ifjúság u. 2.
A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése   fogyatékos személyek nappali ellátása
Letöltés

Közzététel napja

 2022.06.24.

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.

 43 megtekintés