HB/11-SZGY/00352-13/2022

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HB/08-SZGY/00620-4/2019. számú, Tépe Község Önkormányzata fenntartásában működő felnőtt fogyatékosok és pszichiátriai gondozottak otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HB/11-SZGY/00352-13/2022. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HB/11-SZGY/00352-13/2022. számú, Tépei Református Egyházközösség fenntartásában működő fogyatékos személyek otthona  és pszichiátriai betegek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Tépei Református Egyházközösség

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe   4132 Tépe, Bajcsy-Zsilinszky u. 18.
A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése   fogyatékos személyek otthona  és pszichiátriai betegek otthona
Letöltés

Közzététel napja

 2022.06.24.

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.

 29 megtekintés