HB/08-SZGY/00369-7/2016

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HB/08-SZGY/00369-7/2016. számú, Barta Judit fenntartásában működő idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HB/08-SZGY/00369-7/2016. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/K. § (8) bekezdése, valamint az 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a továbbiakban: Gyvt.) 98. § (11) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal egyes – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HB/08-SZGY/00369-7/2016. számú, Barta Judit fenntartásában működő, 4030 Debrecen, Tömös u. 64. sz. alatti intézményben, bejegyzés hiányában nyújtott idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Szolgáltatást nyújtó neve Barta Judit
Szolgáltatásnyújtás helye 4030 Debrecen, Tömös u. 64.
Letöltés
Közzététel napja 2016. december 14.
Eltávolítás napja A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzését követően haladéktalanul, illetve a jogsértő állapot megszűnését követő öt év elteltével, ha a jogsértő állapot nem a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel szűnik meg.

 27 megtekintés