HB/08-SZGY/00274-6/2018.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HB/08-SZGY/00274-6/2018. számú, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő fogyatékos személyek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
HB/08-SZGY/00910-18/2018. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HB/08-SZGY/00274-6/2018. számú, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő fogyatékos személyek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe   4032 Debrecen, Böszörményi út 148.
A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése   fogyatékos személyek otthona
Letöltés

Közzététel napja

 2018. 05.29.

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.

 17 megtekintés