HB/08-SZGY/00193-6/2018

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HB/08-SZGY/00193-6/2018. számú, Dobos Lászlóné fenntartásában működő bentlakásos intézményi ellátás szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
HB/08-SZGY/00193-6/2018. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HB/08-SZGY/00193-6/2018. számú, Dobos Lászlóné fenntartásában működő bentlakásos intézményi ellátás szolgáltatás ügyében hozott döntése.

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Dobos Lászlóné

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe   4251 Hajdúsámson, Újtelep u. 39.
A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése  bentlakásos intézményi ellátás
Letöltés

Közzététel napja

 2018. 02. 02.

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.

 38 megtekintés