FE/06/00400-12/2019

A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/06/00400-12/2019. számú, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő lakásotthon szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Fejér Megyei Kormányhivatal
FE/06/00400-12/2019. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/06/00400-12/2019. számú, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  fenntartásában működő lakásotthon szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Fejér Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

  8132 Lepsény, Jókai u. 39.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

 lakásotthon

Letöltés

Közzététel napja

 2019.12.06.

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.

 34 megtekintés