Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal KEC/1/247-11/2016. számú ügyben hozott döntése


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok - jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal KEC/1/247-11/2016. számú, Idősekért Egyesület - Alkony Otthon fenntartásában működő Alkony Otthon Gondozóház időskorúak gondozóháza szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Idősekért Egyesület - Alkony Otthon

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

 Alkony Otthon Gondozóház

 2800 Tatabánya, Népház u. 13.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

 időskorúak gondozóháza

Letöltés

Közzététel napja

 2017. január 10.

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.