Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
BKC/001/3740-1/2016. számú ügyben hozott döntése


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok - jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  BKC/001/3740-1/2016. számú, Katymár Községi Önkormányzat fenntartásában működő Szociális Szolgáltató Központ ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás: idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Katymár Községi Önkormányzat

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

 Szociális Szolgáltató Központ

 6455 Katymár, Szt. István kir. u. 28.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

 ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás: idősek otthona

Letöltés

Közzététel napja

 2017. február 6.

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.