Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal KEC/1/508-8/2016. számú ügyben hozott döntése


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/K. § (8) bekezdése, valamint az 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a továbbiakban: Gyvt.) 98. § (11) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal egyes – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal KEC/1/508-8/2016. számú, Tatai Kistérségi Többcélú Társulás fenntartásában működő Szociális Alapellátó Intézmény család- és gyermekjóléti szolgáltatások ügyében hozott döntése.

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

Szociális Alapellátó Intézmény

2890 Tata, Deák F. u. 5.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

család és gyermekjóléti szolgáltatás

Letöltés

Közzététel napja

2016. december 22.

Eltávolítás napja

A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.