Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

40/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról


A Magyar Közlöny 2016. évi 212. számában (2016. december 21.) jelent meg a 40/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról.

A szakmai rendelet hatályos szabályozása alapján a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás keretében foglalkoztatott és a házi segítségnyújtás keretében személyi gondozást végző személyek nem kaphattak felmentést a képzettségi előírásoknak való megfelelés alól. A mpost megjelent  módosítás rögzíti, hogy a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól – ide nem értve a vezető beosztású, megbízású vagy munkakörű személyeket – a munkáltatói jogkör gyakorlója határozott időre, de legfeljebb öt évre, házi segítségnyújtás esetén két évre felmentést adhat, ha a munkakört betölteni kívánó személy a képesítés megszerzése érdekében már szakirányú oktatásban vesz részt, az adott munkakör betöltésére nem áll rendelkezésre a képesítési előírásoknak megfelelő személy, és a munkakört betölteni kívánó személy vállalja a szükséges szakirányú képesítés megszerzését, vagy családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás esetén a munkavállaló az előírt végzettséget a nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezte még meg.

A rendelet ezen túl a házi segítségnyújtás tevékenységadminisztrációjához kapcsolódóan meghatározza a tevékenységnapló formáját, illetve vezetésének szabályait.

A kihirdetett jogszabály teljes szövege elérhető a Magyar Közlöny 212. számában, mely az alábbi hivatkozásra kattintva letölthető: