Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

A Szociális Munka Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról


A Magyar Közlöny 2016. évi 210. számában (2016. december 20.) jelent meg a 2016. évi CLXXX. törvény a Szociális Munka Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról.A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt érintő módosítás alapján november 12-e a Szociális Munka Napja, amely a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményeknél, szolgáltatóknál, illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti – ide nem értve a bölcsődei ellátást – és gyermekvédelmi intézményeknél, szolgáltatóknál, javítóintézeteknélmunkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap.

A Szociális Munka Napján a szociális intézményekben a folyamatos ellátást a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. §-a szerinti munkaszüneti napokra egyébként irányadó munkarend szerint kell megszervezni és biztosítani.

A kihirdetett jogszabály teljes szövege elérhető a Magyar Közlöny 210. számában, mely az alábbi hivatkozásra kattintva letölthető: