Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

Felhívás részvételre szupervíziós és esetmegbeszélő csoportban


A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság konzorciuma keretében a „Szociális humán erőforrás fejlesztése” című, EFOP-3.8.2-16-2016-00001 azonosító számú Kiemelt Projekt 2016. október 1-jével megkezdte működését. A Kiemelt Projekt célja többek között a területen dolgozó szakemberek megtartása, a folyamatos szakmai fejlődés lehetőségének biztosítása, továbbá a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer, illetve a társágazatok közötti együttműködés kialakítása, erősítése, tovább-fejlesztése. A projekt megvalósítása során, ennek sikere érdekében, szeretnénk folyamatosan konzultálni a területen dolgozó szakemberekkel, kollégákkal.

A célokhoz kapcsolódóan a Kiemelt Projekt feladata a szakemberek gyakorlati szintű mentálhigiénés támogatása is, szupervíziós és esetmegbeszélő csoportok pályázati formában történő, ingyenes biztosításán keresztül. A mentálhigiénés támogatás lehetőségének széles körű meghirdetése előtt a Kiemelt Projekt olyan intézmények jelentkezését várja az ország konvergencia régióiból, amelyek pilot jelleggel gyakorlati szinten részt vállalnának a Projekt által biztosítandó 30 órás szupervíziós, esetmegbeszélő csoportok keretrendszerének kidolgozásában, véglegesítésében.

A pilot csoportokat legkorábban 2016. december 12-ével kezdődő héten kívánjuk elindítani a földrajzi elhelyezkedés, az ellátotti célcsoportok, valamint az ellátás szintjének (alap és szakosított) figyelembevételével. A kiválasztott intézményekkel együttműködési megállapodást kötünk.

Az együttműködés keretében a kiválasztott intézményektől az ingyenes pilot szupervíziós / esetmegbeszélő csoportok megtartásához az alábbiak biztosítását kérjük:

  • csoport szupervízió keretében 7-10 fő, vagy team szupervízió keretében 8–12 fő személyes gondoskodást végző kolléga részvételének biztosítását
  • esetmegbeszélés keretében 10-12 fő személyes gondoskodást végző kolléga részvételének biztosítását
  •  a csoport megtartásához szükséges helyiség biztosítását
  • a projekttel való folyamatos konzultációt
  • a szupervízió dokumentációs kötelezettségeinek vállalását

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapon lehet. Kérjük, a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot szkennelt formában, 2016. december 31-én, 24 óráig küldjék vissza részünkre az efop382@nrszh.hu e-mail címre.

EFOP-3.8.2-16 Kiemelt Projekt

 

JELENTKEZÉSI LAP