Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

Központi hivatalok megszűnésével és bürokráciacsökkentéssel kapcsolatos jogszabályok


2016. december 2-án több, a központi hivatali, háttérintézményi rendszer átalakításával, járási (fővárosi kerületi)hivatalok megerősítésével, illetve bürokráciacsökkentésével összefüggő jogszabály került kihirdetésre, melyek érintik a szociális ágazat működését, munkáját is.

A Magyar Közlöny 2016. évi 187. számában (2016. december 02.) jelent meg a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről. A rendelet az általános rendelkezéseken túl tartalmazza, a személyi állománnyal és a munkáltatói kölcsönökkel, közbeszerzési eljárásokkal és a szerződésekkel,  a közigazgatási és a kártérítési perekkel, projektek jogutódlásával és a minisztériumba történő jogutódlással összefüggő rendelkezéseket. Az érintett szervezetek a következők:

 • Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal
 • Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
 • Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
 • Nemzeti Művelődési Intézet
 • Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet
 • Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
 • Országos Egészségbiztosítási Pénztár
 • Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
 • Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ
 • Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet
 • Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ
 • Országos Tisztifőorvosi Hivatal
 • Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet
 • Országos Epidemiológiai Központ
 • Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
 • Herman Ottó Intézet
 • Földmérési és Távérzékelési Intézet
 • Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
 • Igazságügyi Hivatal
 • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
 • Nemzeti Közlekedési Hatóság
 • Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
 • Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
 • Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
 • Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont
 • Külügyi és Külgazdasági Intézet
 • Mezőhegyesi Állami Ménes
 • Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

Szintén ebben a számban került kihirdetésre a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról. A kormányrendelet az megszűnő szervezetek átadandó feladatival kapcsolatban módosít végrehajtási rendeleteket, összesen 328 jogszabályra vonatkozóan kerül sor módosításra. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi terület számára legfontosabb, érintett jogszabályok a következők:

 • A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
 • A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
 • A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet
 • A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet
 • Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
 • A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
 • A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet
 • A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
 • A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet
 • A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet
 • A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
 • A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
 • A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet
 • A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet
 • A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet
 • A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása
 • Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet
 • A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 73/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
 • A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
 • A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

A 187. számú Közlönyben jelent meg továbbá a 1700/2016. (XII. 2.) Korm. határozat a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról.

A kihirdetett jogszabályok teljes szövege elérhető a Magyar Közlöny 187. számában, mely az alábbi hivatkozásra kattintva letölthető:

 

A Magyar Közlöny 2016. évi 189. száma (2016. december 2.) tartalmazza a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXVII. törvényt, amely 44 törvényre vonatkozóan rendelkezik. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi terület számára legfontosabb, módosuló jogszabályok a következők:

 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

A kihirdetett jogszabályok teljes szövege elérhető a Magyar Közlöny 189. számában, mely az alábbi hivatkozásra kattintva letölthető: