Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése


A Széchenyi 2020 oldalán megjelent „A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése” című (EFOP-1.9.5-VEKOP-16 kódszámú) felhívás. A teljes összegből az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében 3,99 milliárd Ft, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében 1,71 milliárd Ft, így összesen 5,7 milliárd Ft) a vissza nem térítendő támogatás maximális összege.

Országosan évek óta nő azon gyermekek száma, akik eleve hátrányból kezdik meg az iskolai tanulmányaikat, a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján úgynevezett sajátos nevelési igényű (SNI), illetve tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő gyermekekként. Gyakran olyan fejlődési problémák állnak a háttérben, amelyek kiküszöbölhetőek lennének, ha időben felismernék és kezelnék azokat. A problémák okai nagyon összetettek lehetnek (egészségügyi, nevelési, szociális és szocializációs okok) és a várandósságtól az óvodás korig bármikor vagy akár folyamatosan is jelentkezhetnek. Ha túl későn (óvodában) derül fény a problémára, későn történik meg a szűrés, a fejlesztés, abban az esetben a gyermek hátránnyal indulhat az iskolában, a munkaerőpiacon, ami akár egész életén át végigkísérheti.

Magyarországon 2011-ben nagyjából 8 ezer eltérő, megkésett fejlődésű, 6 éven aluli kisgyermek részesült valamely ágazat (egészségügy, köznevelés, szociális), illetve különböző szolgáltatók által nyújtott korai fejlesztésben, terápiában valamilyen elváltozás miatt. Ugyanakkor a szakirodalom és a nemzetközi összehasonlító adatok szerint ennek a számnak többszöröse, több tízezer a fejlesztésre szoruló 0-5 éves korú kisgyermekek száma hazánkban, tehát a problémák beazonosítása, szűrése, majd diagnosztizálása még elmarad a kívánatostól. Ellátási protokoll, a metodikai algoritmus hiánya miatt visszatér a gyermek a rendszerbe a maradványtüneteivel, ezért kiemelten fontos az ellátás koordinálása. A sajátos nevelési igényű kategóriával első osztályba kerülő gyermekek száma évről évre emelkedik, mely az adott évfolyamhoz viszonyítva az elmúlt 3 évben átlagosan közel 5%.

A projekt átfogó célja a jelenleginél hatékonyabb, közös platformot használó kora gyermekkori intervenció rendszerének kialakítása, amelyben a különböző szakterületekhez tartozó szakemberek együttműködése pontosan szabályozott, az ahhoz szükséges protokollok és a szabályozási háttér rendelkezésre állnak, így lehetőség nyílik már a prekoncepcionális szakaszt is magában foglalva a várandósságon keresztül az iskoláskor előtti gyermekek és családjaik hatékonyabb, magasabb színvonalú ellátására, a szükségletekhez igazodó szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosításra, különös tekintettel a speciális ellátási szükségletekre. A fejlesztés további célja, hogy a különböző területek (az egészségügyi ellátórendszer, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer, a pedagógiai jellegű intézmények, illetve a gyógypedagógiai intézmények) szereplői megismerjék és használják egymás fejlesztéseit, eredményeit.

Jelen felhívás keretében kedvezményezett a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (CSBO). Önállóan nem, azaz konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:

  • Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)
  • Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH),
  • Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH)
  • Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF)

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. október 17-től 2016. november 2-ig van lehetőség.

A Pályázati Felhívás és a segédletek elérhetőek az alábbi hivatkozáson: