Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

Megkezdi működését a támogató szolgálatok szakmai hálózata


2016 októberében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakmai támogatása mellett megkezdi működését a támogató szolgálatok szakmai hálózata. A pályázati finanszírozású rendszer átalakítása kapcsán a korábbi szorosabb szakmai együttműködés, a szolgáltatókkal fennálló szorosabb, kétirányú kapcsolat átalakult, a szakmai hálózat keretein belül a szakmai együttműködés egy új formája valósul meg.

A beérkező jelzések, a gyakorlati munka tapasztalatai során felmerülő problémák, szakmai dilemmák, új kihívások sürgetik a szolgáltatás területén a szakmafejlesztés, a korábbi támogató tevékenységek megújulását. A szolgáltatás jövőbeni fejlődése, működése szempontjából fontos, hogy a szolgáltatást érintő, jövőbeli szakmai változások a szolgáltatásokkal együttműködve kerüljenek tervezésre, az intézkedésekről pontos tájékoztatást kapjanak, illetve a szoros együttműködés révén az intézkedések gyakorlati hatásairól pontos és szakmailag megalapozott visszajelzések érkezzenek. A hálózatok a jövőben fontos szerepet tölthetnek be a területei szakmai együttműködések alapjainak megteremtésére.

A hálózat működésének kulcsfontosságú eleme a területi szinten működő műhelyek. A tervek szerint hat szervezet, illetve területi szakértő kerül felkérésre a regionális műhelyek megszervezésére, illetve a vonzáskörzetükben működő szolgáltatókkal való közvetlen kapcsolattartásra.

A műhelymunkák során a támogató szolgálatok szakmai felméréseinek tapasztalatait kiegészítve problématérkép készül. Ennek egyik fontos területe a normatív finanszírozású működéssel kapcsolatos tapasztalatok összegyűjtése, a jövőbeli működéssel kapcsolatos lehetőségek, kritikus pontok felmérése.

2016. utolsó negyed évében a tervek szerint hat helyszínen valósul meg a műhelymunka, október 7-én Szegeden, október 14-én Kecskeméten tartja a hálózat az első találkozóit. Decemberig további négy alkalommal, a  tervek szerint Miskolc, Szombathely, Pécs és Budapest helyszíneken kerül megszervezésre a műhely, a rendezvények pontos időpontjáról és helyszínérel a Szociális Ágazai Portál Eseménynaptár rovatában adunk tájékoztatást. 2017-ben pedig a szolgáltatás aktuális témáihoz igazodva tervezzük a hálózat folyamatos működését, melyben a területen működő szakmai szervezetek együttműködésének kiemelt szerepe lesz.

A pályázati rendszerből átlépő szolgáltatások száma megyénként.