Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

A Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet megszűnésével összefüggő módosítások


Magyar Közlöny, 2016. évi 119. számában (2016. augusztus 17.) jelent meg a 244/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet megszűnésével összefüggő módosításáról.  A kormányrendelet az Intézet megszűnéséhez kapcsolódóan az alábbi kormányrendeletek módosítását tartalmazza:

  1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
  2. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
  3. Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet
  4. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet
  5. Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet
  6. Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet

 

A rendelet alapján Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet (CSINI) által ellátott feladatok közül az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat működtetését a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. veszi át. E szervezet más tekintetben is folytatja az Intézet munkáját, a kormányrendelet alapján közreműködői szolgáltatások nyújtásával, a család- és idősügyi, illetve nőpolitikai döntések megalapozása és azok hatásainak vizsgálata érdekében végzett tudományos kutatási tevékenységgel, képzések és továbbképzések szervezésével, szakmai kiadványok kiadásával, valamint az ezekhez kapcsolódó egyes fejlesztési feladatok ellátásával – részt vesz a  miniszter meghatározott feladatainak ellátásában.

A módosítások több kormányrendelet esetében hatályon kívül helyezik a CSINI feladatellátáshoz rendelkezéseket, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet Intézetre vonatkozó rendelkezésit illetően a minisztérium kerül megnevezésre.

A rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba, és 2016. december 2-án hatályát veszti.

 

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. információs oldala a http://csbo.hu/ címen érhető el.