Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

A támogató szolgálatokról készített NRSZH tanulmány a Szociálpolitikai Szemle különszámában


A Szociálpolitikai Szemle megjelenő 2016. évi 2. száma a fogyatékkal élők helyzetét állítja fókuszba. A tematikus különszámban olvasható a támogató szolgálatok működéséről, helyzetéről készült összefoglaló tanulmány, melyet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal munkatársai készítettek el a Károli Gáspár Református Egyetem szociológus hallgatóinak közreműködésével.

A felmérés és az összefoglaló tanulmány aktualitását adta, hogy 2015. december 31. napjával a szolgáltatások pályázati úton történő finanszírozása lezárult, így szükségszerűvé vált, hogy – egyfajta korszakzárásként – a 2009-2015. év tapasztalatai összegzésre kerüljenek. Az elkészítéskor célként fogalmazódott meg, hogy a felmérés eredménye az ágazati irányítás és a szociális szakma számára is hasznos információkat nyújtson. A tanulmányban a 2003. évtől kezdődően áttekintésre kerültek a szolgáltatást érintő változások, a pályázati finanszírozási rendszer időszak működése, illetve a kézirat zárásáig terjedő időszakban a már normatív alapú finanszírozási időszak eseményei.

A tanulmányban elemzésre kerültek a szolgáltatói és igénybevevői nyilvántartások adatai, továbbá a pályázati időszak egyéb adatszolgáltatásai. A felmérés során az összes pályázati úton finanszírozott szolgáltató megkeresésének eredményeként 88%-uk töltötte ki az NRSZH által megküldött elektronikus kérdőívet.  Emellett 23 fő részvételével egyéni, illetve csoportos interjú készült, melynek keretében a szolgáltatásban dolgozó szakemberek véleményét is kikérték a kutatást végzők. Összefoglalóan elmondható, hogy a támogató szolgáltatás működéséről - a tárgyi feltételek elemzésétől egészen a jövőképig terjedő - átfogó tanulmány született.

A különszám a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közreműködésével valamennyi támogató szolgálat és több szakmai-, érdekvédelmi szervezet számára egy példányban, térítésmentesen megküldésre kerül.

A tanulmány készítése során szerzett tapasztalatok alapján a 2016. évben megkezdődött a közösségi ellátások szakmai felmérése. Reményeink szerint a későbbiekben lehetőség nyílik más szolgáltatások esetében is átfogó vizsgálatok, illetve kisebb, tematikus kutatások megvalósítására.