Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

Beszámoló a szociális foglalkoztatás 2016. évi ellenőrzéséről


2016. I. félévben az ágazati minisztérium felkérésére a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal teljes körű hatósági ellenőrzést végzett a szociális foglalkoztatást biztosító, a hivatallal erre vonatkozóan támogatási szerződéssel rendelkező szociális intézményeknél.

A helyszíni ellenőrzések tapasztalatairól készült beszámoló egyrészt olyan összegző megállapításokat tartalmaz, amely alkalmas az ágazati tervezéshez szükséges adatok kinyerésére, továbbá a témával elmélyültebben foglalkozó szakemberek számára részleges kutatási vagy épp publikációs célokat szolgálhat. Másrészt az ellenőrzés eredményeként olyan sajátosságok is kifejtésre kerültek, amelyek segíthetik az ellátást nyújtó intézmények/fenntartók megfelelő felkészültségének biztosítását, a tanulságok beépítését a mindennapi munkafolyamatokba. A beszámoló ennek megfelelően kitér a hatósági eljárás folyamatára, az összefoglaló statisztikai adatokra, a levont tapasztalatokra, a szociális foglalkoztatás sajátos jellemzőire, az ellenőrzés során szükségessé vált intézkedésekre.

Beszámoló a szociális foglalkoztatás 2016. évi ellenőrzéséről