Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

Idén is 300 millió forint közművelődési támogatás települési önkormányzatoknak


A pályázat célja közművelődési intézmény vagy közösségi színtér műszaki-technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása, épületének karbantartása, felújítása.A vissza nem térítendő költségvetési támogatást a települési önkormányzatok által vállalt önrész arányában kell megállapítani. A támogatás minimális mértéke 100.000 forint, míg maximális mértéke legfeljebb a vállalt önrész kilencszerese lehet.

A 300 millió forintos keretösszeg 40%-át a települési önkormányzat által 2015. január 1-jét követően alapított közművelődési intézmény vagy közösségi színtér után, 60%-át a fenti kategóriába nem tartozó települési önkormányzat által fenntartott, továbbá a települési önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő intézmény vagy közösségi színtér után, a települési önkormányzat által vállalt önrész arányában kerül felosztásra.

A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések esetében, valamint a települési önkormányzat által 2015. január 1-jét követően alapított közművelődési intézmény vagy közösségi színtér esetében a vállalt önrész mértékét háromszoros súllyal kell figyelembe venni a támogatás megállapításakor. A két feltétel együttes fennállása esetén a vállalt önrészt kilencszeres súllyal kell tekintetbe venni.

A pályázat benyújtása elektronikus úton a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül van lehetőség. Benyújtási határidő: 2016. július 15. A pályázatokkal kapcsolatos döntésekről az érintettek 2016. szeptember 16-ig értesülnek elektronikus úton, valamint a www.kormany.hu honlapon.

A részletes pályázati kiírás az Emberi Erőforrások Minisztériuma oldaláról, az alábbi képre kattintva: