Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

A szociális szolgáltatások szabályos működésének alapjai


A szociális szolgáltatások szabályos működésének alapjai című kiadvány a TÁMOP 5.4.2. – Központi Szociális Információs Fejlesztések projekt keretén belül elkészült Szociális Füzetek sorozat 2. számaként jelent meg 2010 júliusában. A projekt keretében született kiadvány 2008. január 1-től két és fél év hatósági és egyben módszertani ellenőrzési tapasztalatait rögzíti és foglalja össze.

A Szociális Füzetekben található összefoglaló tanulmányok célja, hogy

 • a szolgáltatást nyújtók megismerjék a vizsgálati tapasztalatokat, azokat az ellenőrzési megállapításokat, amelyek a jogszabályok betartásának hiányára épülnek,
 • megismerhetővé váljon az elemzett témakörökben a Hivatal alkalmazott álláspontja és általánosíthatóan az összegző megállapításai, természetesen tiszteletben tartva az intézmények/szolgálatok alapvető jogait ahhoz, hogy a konkrét ellenőrzési jegyzőkönyvek nem publikusak,
 • segítséget nyújtson a szolgáltatók számára az ellenőrzésekre való felkészüléshez, a hatékonyabb szakmai munka végzéséhez.

A szociális szolgáltatások szabályos működésének alapjai

 

Tartalom:

 1. Az ellenőrzés célja, a segítő ellenőrzés szerepe az ellátások fejlesztésében
 2. Alapszolgáltatások szabályos működésének alapjai
  1. Falu- és tanyagondnoki szolgálatok
  2. Étkeztetés
  3. Családsegítés
  4. Házi segítségnyújtás
  5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
  6. Támogató szolgálatok, közösségi ellátások ellenőrzésének 2010. évi tapasztalatai, új módszerek, technikák
  7. Nappali ellátás
  8. Otthonközeli ellátások
 3. Szakosított ellátások szabályos működésének alapjai, különös tekintettel az igénybevételre és az ellátotti jogokra
  1. Igénybevétel
  2. Ellátotti jogok
 4. Szociális foglalkoztatás
 5. Társulások által fenntartott szolgáltatások ellenőrzési tapasztalatai

 

A kiadvány szerkesztője Kovács Ibolya, Heidl Beáta, Ráczné dr. Lehóczky Zsuzsánna, szerzői Gergelyné Gyuricza Ágnes, Heidl Beáta, dr. Kellermann Dániel, Molnár Tamás, Némethné dr. Vigh Krisztina, Paári Angéla, Paulai Tibor, Ráczné dr. Lehóczky Zsuzsánna, dr. Schmidt Ágnes, Szigetvári Ferenc, dr. Takácsné Szabó Ilona.

 

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a szociális szolgáltatások a mindenkori jogszabályok és szakmai szabályozó dokumentumok szerint kötelesek működni. A kiadványban szereplő megállapításokat, információkat az időközben történt változásokat figyelembe véve szükséges értelmezni. Az aktuális ellenőrzési tapasztalatokról a Hatósági ellenőrzés menüpont Összefoglalók almenüpontjában tájékozódhat.