Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

Szakmai tanulmányok támogató szolgáltatásokról és közösségi ellátásokról


A 2009. január 1-től hatályba lépő jogszabályváltozások jelentős módon átalakították a támogató szolgáltatások és közösségi ellátások szolgáltatások szervezésének, működtetésének és finanszírozásának módjait. Hogy ez az átalakítás elérte-e és milyen módon azt a szakmapolitikai célt, amit az ágazati irányítás kitűzött, és az átszervezés hogyan hatott a szolgáltatást fenntartókra, működtetőkre, az ellátást igénybevevőkre – több szempontból érdemes volt vizsgálni és megítélni.

A tanulmányban szereplő felmérések, szakmai anyagok elkészítését, és a tanulmány költségeit a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatta, a résztanulmányokat a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal munkatársai, valamint a Referencia Intézmények munkatársai készítették.

Szakmai tanulmányok támogató szolgáltatásokról és közösségi ellátásokról

Tartalom:

1.    A támogató szolgálatok és közösségi ellátások induló helyzete az új típusú finanszírozást megelőzően
2.    A pályáztatás és a finanszírozás rendszere
3.    A szolgáltatások 2010. évi ellenőrzéseinek tapasztalatai, új módszerek, technikák
4.    Felmérések a szolgáltatások körében
5.    A támogató szolgáltatások országos felmérésének eredményei
6.    A közösségi ellátások országos felmérésének eredményei

A kiadvány szerkesztője Kovács Ibolya, szerzői Farkasné Farkas Gyöngyi,Velkei Mariann, Heidl Beáta, Paári Angéla, Szigetvári Ferenc, Meleg Sándor, Füzessy Józsefné, Sutáné Hoffer Helga, dr. Ádám Szilvia, Marketti Judit, Tolnai-Tóth Melinda, András, Fehér Otília, Bukovics István, Gyékiss Roland, Vadász Viktória, Tóth Anikó Panna.