Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

2016. évi LXVII. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról


Magyar Közlöny 2016. évi 88. számában (2016. június 17.) jelent meg a 2016. évi LXVII. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról. A költségvetési törvényhez kapcsolódó un. "salátatörvény" ezúttal is számos jogszabály módosítását tartalmazza, ezek között megtalálhatók a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területet érintő változások is.

A törvény öt fejezetre bontható, az államháztartási vonatkozású módosításokat követik a központi költségvetésről szóló törvény végrehajtásához kapcsolódó további törvénymódosítások, majd az egyes elkülönített állami pénzalapok megszüntetéséről szóló rész. Önálló fejezetben találhatók az egyes törvények és törvényi rendelkezések technikai és tartalmi deregulációját tartalmazó rendelkezések. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) módosításai a tervezet két fejezetében is megtalálhatók, a jogszabályok érintettek a tartalmi módosítások mellett a deregulációs változásokban is.

A Szt. módosításai a törvény 29-37. § valamit 150. §-ban találhatók, a Gyvt. változásait a 48-57. § és a 165. § tartalmazza. Ezeken túl a módosításokban érintettek olyan, szociális terület számára fontos törvények, mint például a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen dolgozók számára fontos szabályozásokat tartalmazó törvény az első fontos, kihirdetett jogszabály, mely a szakterület 2017. évi működését meghatározza. A közeljövőben várható az Országgyűlés által a tavaszi ülésszakban elfogadott költségvetési törvény kihirdetése, illetve az év második felében megjelenő szakmai rendeletek is szorosan kapcsolódnak a 2016. évi LXVII. törvényben rögzített változásokhoz.

A kihirdetett törvény teljes szövege elérhető a Magyar Közlöny 88. számában, mely az alábbi hivatkozásra kattintva letölthető: