Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

Szakmai műhelyek Balatonbogláron


A december 3-4 között a közösségi ellátások számára szervezett műhelyen Bódy Éva, az EMMI Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztályának vezetője bemutatta a közösségi ellátásokat érintő szakmai és jogszabályi módosításokat. A 2016. évtől érvényes finanszírozási szabályokat Imre Ildikó humánszolgáltatási referens (Magyar Államkincstár, Önkormányzati Főosztály, Humánszolgáltatások Osztálya) ismertette, felhívva a figyelmet a pályázati rendszertől eltérő elemekre, lehetséges problémaforrásokra. A szenvedélybetegek ellátásáról Szombati Judit (Balmazújváros Város Önkormányzata), a pszichiátriai betegek közösségi ellátásáról pedig Herold Krisztián (Közösségért Alapítvány) tartott előadást. A második napon a szociális területet érintő átfogó változásokat Erdős Zsuzsanna politikai főtanácsadó (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkári Kabinet) mutatta be.

 

A támogató szolgáltatások számára szervezett műhelyen (december 10-11.) a fogyatékosügy aktuális helyzetéről, a területen folyó kormányzati munkáról dr. Juhász Péter, az EMMI Fogyatékosságügyi Főosztályának vezetője tartott előadást, bemutatva az Országos Fogyatékosügyi Programot, és az annak végrehajtását szolgáló Intézkedési Tervet. A szolgáltatói oldalt Kató Sára (Regionális Esélyegyenlőség Egyesület) képviselte.

Mindkét hétvégén Farkasné Farkas Gyöngyi főigazgató mutatta be a Hivatalt érintő változásokat és azt a szakmafejlesztési koncepciót, melynek megvalósítása folyamatosan történik. A pályázati időszak tapasztalatairól és tanulságairól, illetve a támogató szolgálatok körében végzett szakmai felmérés eredményeiről Meleg Sándor osztályvezető beszélt.

 

Az előadások meghallgatásán túl három szekcióban nyílt lehetőség szakmai kérdések megvitatására. Tamasiné dr. Barta Andrea főosztályvezető-helyettes és dr. Kása Karolina osztályvezető a szekcióüléseken megosztotta a szolgáltatókat érintő ellenőrzési tapasztalatokat és várható változásokat, illetve az elektronikus nyilvántartásokkal kapcsolatos információkat. A 2016. évi szakmai ajánlást és a kötelezően vezetendő dokumentációt önálló szekció keretében vitatták meg, melyen Bódy Éva, az EMMI Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztályának vezetője és Molnár Edina szakreferens vettek részt. A szekción a Hivatalt Meleg Sándor osztályvezető, Balázs Boglárka és Guzsal Diána szakreferensek képviselték. A harmadik szekcióban a szakmafejlesztés lehetőségeiről esett szó Velkei Mariann, a Hivatal Szakmafejlesztési Főosztályának vezetőjének, és Ráczné Németh Teodóra (a győri Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény igazgatóhelyettese) moderálásával.

A szakmai napokon több alkalommal megfogalmazódott az igény, hogy a jövőben folyamatos szakmai kommunikáció épüljön ki a szakmával. A visszajelzések alapján szükség van a szakmai közösségek és szakpolitikai irányítást, végrehajtást képviselő szervezetek közötti intenzív együttműködésre, közös gondolkodásra a szakmát illetően, illetve arra tájékoztató tevékenységre, mely például ezen a négynapos szakmai műhelyen is megvalósult.

 

A szakmai műhelyek előadásanyaga, és a szekciók összefoglalása pdf formátumban elérhető a Tudástár / Rendezvény beszámolók menüpontban.