Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

Figyelem! Változott a munkakörhöz kötött továbbképzési kötelezettség teljesítésének határideje


 

A 9/2000 (VII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 17/B. § kiegészült az alábbi bekezdéssel: (5) A 2018. július 1-jén kezdődő továbbképzési időszakban a 3/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti munkakörhöz kötött továbbképzési kötelezettséget - a 3/A. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően - 2022. december 31-ig kell teljesíteni.

A hatályos Rendelet elérhetősége:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48153.387532