Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
CS/C01/00539-6/2020. számú ügyben hozott döntése


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok - jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal CS/C01/00539-6/2020. számú, Családbarát Otthon Kft. fenntartásában működő idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése  Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
A fenntartó neve  Családbarát Otthon Kft.
A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

 6727 Szeged, Gábor Áron u. 83.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

 idősek otthona

Letöltés
Közzététel napja  2020.07.06.
Eltávolítás napja  A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.