Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

A Fejér Megyei Kormányhivatal
FE/06/00144-11/2020. számú ügyben hozott döntése


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok - jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/06/00144-11/2020. számú, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  fenntartásában működő lakásotthon szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Fejér Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

 8135 Dég, Széchenyi u. 13.
 8135 Dég, Bem u. 11.
 8135 Dég, Szabadság tér 7.
 8132 Lepsény, Jókai u. 39.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

 lakásotthon

Letöltés

Közzététel napja

 2020.06.17.

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.