Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

Lelkigondozás a hit és élet szolgálatában


A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott intézmények életének fontos része az ellátottak lelkigondozása, a hitélet és vallásgyakorlás feltételeinek megteremtése, amelyhez az EMMI Szociális Ügyekért Felelős Államtitkársága 2019-ben céltámogatást is biztosított.

Azért, hogy az Alaptörvény által garantált jog érvényesülhessen, munkatársaink együttműködnek a történelmi egyházakkal, amelyeknek lelkipásztorai és önkéntesei pótolhatatlanul fontos szolgálatot végeznek. Gondoskodnak arról, hogy hitélményt adó programok legyenek, igénybe véve a sok helyütt meglévő kápolnákat, szakrális helyeket, liturgikus és imaalkalmakat (istentiszteletek, zarándoklatok, lelkinapok stb.) szervezzenek, kapcsolatot ápolnak a helyi egyházi közösségekkel. A Főigazgatóságon négy éve külön munkatárs foglalkozik az egyházi kapcsolatok és a lelkigondozás területével, amelyet szakmai feladatként az SZMSZ is megjelöl.

Az elmúlt három évben kiemelten hasznos eseménytípusnak bizonyult az Osztozó – Lelkigondozók fóruma című sorozat, amelynek során megyei kirendeltségenként egy-egy napra összejönnek mindazon vezetőink és dolgozóink, akik a szociális vagy gyermekvédelmi intézményekben a hitéleti eseményeket szervezik, a vallásgyakorlás mint alapvető ellátotti jog feltételeit megteremtik, lelkigondozói eseményeket, beszélgetéseket tartanak a kirendeltségek bevonásával, de a helyi igények szerint.

Az események neve kifejezi a tartalmat, ami „osztozást”, tudásbővítést jelent a jó gyakorlatok, tapasztalatok, életesemények területén. A résztvevők jellemzően gyakorló hívők vagy motivált segítők. 2019 decemberéig összesen 45 ilyen eseményt rendeztünk, alkalmanként 30-50 résztvevővel, több ízben pedig a főigazgatóság kereteit kiszélesítve püspököket, egyházi vezetőket kerestünk fel székhelyükön, hogy munkatársaink személyesen is találkozhassanak velük, meghallgassák gondolataikat, keressék az együttműködés lehetőségeit. A találkozások kezdeményezése egyházi részről is rendkívül pozitív fogadtatású volt, és sok média megjelenést jelentett. Magyarország prímása, dr. Erdő Péter bíboros levélben köszöntötte az Osztozó-sorozatot, kiemelve jelentőségét az egyházi kapcsolatok és a lelkigondozás területén.

A kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy a vallásosság – a társas támogatás mellett – fontos lelki egészségvédő faktor, ezért mentálhigiénés és közösségépítő jelentősége is van. Az ellátottak gyakran hordozzák az élet és a lélek sebeit. Ezek gyógyulásához és a pozitív életcélok kereséséhez járulnak hozzá ezek a programok, amelyek idén is folytatódnak.

Késmárki Zsolt SZGYF Főigazgatói Iroda