Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

Konferencia beszámoló


TÁMOGATOTT LAKHATÁS ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIA,

PARÁDFÜRDŐ

 

A Baptista Egyházi Szociális Módszertani Központ saját forrásból rendezte meg két napos Támogatott Lakhatás Országos Szakmai Konferenciáját 2019. november 20-21-én. A konferencia résztvevőit - a Mátrában meghúzódó Parádfürdő varázslatos erdei környezete, a kristálytiszta levegő és a kényelmes szálloda gazdag szolgáltatásai mellett - gazdag szakmai programok várták.

A konferencia célja egy általános helyzetkép bemutatása volt: hogy alakult a Támogatott Lakhatás szolgáltatás az eltelt 8 évben, a felmerült dilemmákon, a jogszabályi háttéren, a gyakorlat nehézségein, sikerein, jó gyakorlatain keresztül. A program résztvevői a szolgáltatás minden területéről képviseltették magukat, így az előadók között voltak a jogalkotásban résztvevő szakemberek, hatóságok, ellátottjogi képviselő, módszertani szakértők, a kiváltás meghatározó képviselői és támogatott lakhatást működtető vezetők.

A konferenciát Serafin József módszertani vezető nyitotta meg, aki általános körképet vázolt fel a támogatott lakhatásról, szemléletes táblázatokban, grafikonokon összefoglalva a férőhelyek alakulását, az igénybe vevők nemenkénti és életkor szerinti összetételét, a szolgáltatás típusainak eloszlását és a szolgáltatást biztosító fenntartók típusának megoszlását. Ezt követően Sarkadi Krisztina az EMMI munkatársa beszélt a támogatott lakhatás jogalkotás területén történt változásairól, majd Sziklai István az NFSZK vezető szakértője mutatta be a fogyatékos emberek bentlakásos intézeteinek kiváltásáról a hazai helyzetképet, levonva az eltelt időszak - helyenként kritikus - konklúzióit. Ráczné Németh Teodóra az SZGYF főosztályvezetője módszertani tapasztalataikról számolt be a hallhatóságnak a komplex szükségletfelmérés és a hatósági eljárásokhoz kapcsolódó feladatokon keresztül.

Nyitrai Imre, a szociális vezetőképzés stratégiai vezetője és Bódy Éva a Semmelweis Egyetem oktatója a támogatott lakhatásról, mint olyan innovatív szolgáltatásról beszéltek, mely az egész szociális szolgáltatási paletta átalakulásában játszhat úttörő szerepet új szemléletével, amely az ellátottat helyezi a középpontba, a hozzá kapcsolt, egyénre szabott szolgáltatásaival.

Az ebédet követően a délutáni első blokkot Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő nyitotta, aki a támogatott lakhatásokban élők kérdéseit, problémáit tolmácsolta, majd Lázár Zsolt esperes, igazgató lelkész számolt be a szarvasi Ótemplomi Szeretetszolgálat csicskamentő programjáról. Oberth József, a Józan Babák Klub és Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány kuratóriumi elnöke a kiskorúak ellátásáról beszélt a támogatott lakhatás keretében, megosztva tapasztalatait és javaslatokat megfogalmazva az ellátórendszer szabályozásához.

A hatósági blokkban Madár Csaba, a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának osztályvezetője foglalta össze a támogatott lakhatás engedélyezése és ellenőrzése során szerzett tapasztalataikat, majd a Magyar Államkincstár képviseletében Verebélyi Tamás irodavezető-helyettes elemezte, milyen ellenőrzési szempontokra figyeljenek a szolgáltatók a Kincstár ellenőrzései során.

A nap végét élénk és hosszú kerekasztal beszélgetés fűszerezte Nyitrai Imre moderálásával, ahol az előadók a hallgatóság kérdéseire válaszoltak, szakmai eszmecserék és viták kíséretében.

A második napot Réti Ferencné, a NFSZK módszertani munkatársa nyitotta előadásával, melyben a támogatott lakhatás létrehozásával és működtetésével kapcsolatos kérdéseket fogalmazott meg a TL protokoll kialakításának menetében. Hepp Annamária a Szent Lukács Görög Katolikus Integrált Szolgáltató Központ szakmai vezetője a Szakolyban végbement kiváltás tapasztalatait osztotta meg a közönséggel, majd Monostori Katalin, Galambos Katalin intézményvezetők az Egyenlő esélyekért! Alapítvány 30 éves intézményi átalakulását mutatták be a kiváltás folyamatában. Az első blokkot Herkely Melinda vezető ápoló és Kiss Erika gyógypedagógus előadása zárta, melyben a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat ápoló-gondozó otthonnak épült támogatott lakhatás létrehozásának rögös útjairól számoltak be.

A szünetet követően Balázsné Nelhübel Henriette a Mécses Egyesület ügyvezetőjének lendületes előadása hangzott el, a fogyatékos ellátásban szükséges paradigmaváltásról, majd Dr. Miletics Marcell az Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménynek vezetője következett, aki bemutatta a hajléktalan-szenvedélybeteg klienseikkel végzett kiemelkedő szociális munkájukat, a támogatott lakhatás és a hozzá csatolt szolgáltatások széles skáláját és a klienseik életében betöltött szerepét. Koós Anikó az Angyalliget Közhasznú Alapítvány az Autisták Lakóotthonáért kuratóriumi elnöke és mb. intézményvezetője a két nap előadásaira reflektálva mutatta be az általuk működtetett lakóotthont és többek között megfogalmazta, miért jobb az autista lakóik számára a lakóotthoni szolgáltatás, mint a támogatott lakhatás. A blokk végén Hermann Judit független minőségügyi szakértő hangsúlyozta a szolgáltatóknál szükséges szemléletváltás fontosságát a minőségbiztosítás és minőségirányítási rendszer által meghatározott szempontokon keresztül.

A konferencia zárásaként Hajdu Julianna a Sorsok Háza Integrált Intézmény vezetője számolt be a baptista támogatott lakhatásban élő ellátottak számára szervezett révfülöpi élményhétvégéről. Ezt követően Turcsik László feszegette előadásában azt a kérdést, hogy meddig és milyen áron működtethető a támogatott lakhatás. A nap utolsó előadójaként Batizi Ildikó, a FORRÁS Lelki Segítők Egyesülete Támogatott Lakhatás Intézménye intézményvezetője mutatta be sokszínű támogatott lakhatás szolgáltatásukat és a külső férőhely adta lehetőségeket.

A konferencia egyrészt összehozott közel 100, a támogatott lakhatásban érintett szakembert, lehetőséget teremtve arra, hogy átbeszéljék a nehézségeket, dilemmákat, ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a szolgáltatás milyen innovatív szerepet játszhat a jövő szociális szolgáltatásainak újragondolásában és átalakításában.

Lázich Melitta