Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

Konferencia beszámoló


 

2019. október 3-4-én a Magyarországi Baptista Egyházi Szociális Módszertani Központja A Szeretet művészete címmel szervezett baptista szociális vezetői konferenciát. Ez egyben a Magyarországi Baptista Egyház, valamint konzorciumi partnere, a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy EFOP-1.9.8-2017-00006 számú, az „Egyházi és civil szervezetek szociális közfeladat ellátásának támogatása” pályázati projekt záró konferenciája is volt.

A Gyulai Erkel Hotelben tartott kétnapos rendezvény kiemelt témája a projekt során született eredmények bemutatása volt, emellett több, a projekttől független szakmai előadás is elhangzott.

A konferencián az egyház a legmagasabb szinten képviseltette magát, ezzel is hangsúlyozva a baptista szociális szerepvállalás kiemelt jelentőségét az egyház társadalmi szolgálatában: a köszöntőt Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke mondta, első nap este Mészáros Kornél, a Magyarországi Baptista Egyház főtitkára osztott meg igei gondolatokat a hallgatósággal.

A két nap során a szociális szféra és a közigazgatás meghatározó személyiségei és elismert szakemberei tartottak előadásokat. Dr. Simon Attila István, az EMMI szociális ügyekért felelős helyettes államtitkára a szakmafejlesztési irányok, szociálpolitikai változások témája köré szervezte előadását. Lengyel Zoltán, az EMMI európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárságának főosztályvezetője az egyházak számára elérhető európai uniós forrásokról szólt. Dr. Andráczi-Tóth Veronika, az EMMI Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztályának főosztályvezetője a szociális szolgáltatások területének aktualitásai közül elsősorban a szociális szféra költségvetési, pénzügyi vonatkozásaira tért ki.

A társegyházak, szervezetek részéről első nap Takács Péter, Magyar Máltai Szeretetszolgálat projektjének szakmai vezetője tartott előadást Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban címmel. Őt Beszterczey András, az MRE Szeretetszolgálati Iroda irodavezetőjének prezentációja követte A segítés új útjainak keresése a Magyarországi Református Egyházban címmel.

A résztvevők az első nap második felében három szekcióban folytathattak közvetlen, kötetlen, személyes hangvételű eszmecserét kiváló szakemberek vezetésével. A Rehabilitációs és fejlesztő foglalkoztatás szekciót Kovács Ibolya, a Fővárosi Kormányhivatal Rehabilitációs Főosztályának nyugalmazott főosztályvezetője és Gyurok Ernő, a pécsi ÉFESZI igazgatója, a Művészet és szocializáció szekciót Grezsáné Klein Mariann, a Sorsfordító Szolgáltató Központ telephelyvezetője és dr. Heidl Beáta, a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központ intézményvezetője, a Gyülekezet és szolgáltatás szekciót pedig Kovács Zoltán a Menedék Alapítvány alapító elnöke és dr. Kellermann Dániel, a Benita Nevelőszülői Hálózat igazgatója vezette.

A széles szakmai merítésű projektben számos eredmény született, ám a konferencia ezeknek csupán kisebb részét tudta bemutatni. A jelenlévők megismerhették a baptista fenntartású idős bentlakásos intézményekben végzett kompetencia-felmérés kettős diszkrepancia-térképeinek néhány tanulságát, betekintést nyerhettek az SQDS rendszerű minőségfejlesztés tapasztalataiba, valamint az erre épülő microlearning tananyagfejlesztésbe, továbbá megismerkedhettek az elmúlt évek szociális és gyermekjóléti szolgáltatás-finanszírozásának néhány sajátosságával, a baptista fenntartói intézményhálózatban összegyűjtött jó gyakorlatokkal és a baptista ellátórendszer egyes speciális szolgáltatásaival.

A konferencia második napján a baptista társadalmi szolgálat több fontos területe mutatkozott be. Elsőként az Egyházi Belső Ellenőrzési Csoport, az EBECS vezetője, Varjú Lajos összegezte az ellenőrzések frissebb tapasztalatait. A Baptista Szeretetszolgálat elmúlt egy évének folyamatait, terveket Hári Tibor főigazgató vázolta, a Baptista Tevékeny Szeretet munkáját pedig Szitai Tamás ügyvezető helyettes mutatta be. Paróczi Zsolt, oktatási szaktitkár a baptista oktatásról és a szociális területtel való érintkezési pontjairól beszélt, Szanyi Gergely, programvezető pedig a baktalórántházai térségben folyó Végtelen lehetőség kísérleti programot ismertette.

A 150 szakember részvételével megvalósuló konferencia keretében számos lehetőség nyílt az aktív bevonódásra, az előadókkal való konzultációra és a személyes tapasztalatcserére. A program szervezője Serafin József, a módszertan vezetője volt, aki egyben vezette is a konferencia két szakaszát. A moderálásban részt vett dr. Heidl Beáta intézményvezető, valamint Opauszki György szociális szaktitkár is, aki az éves vezetői találkozó zárszavát is mondta.

Végül, de nem utolsó sorban a rendezvény – címéhez méltóan – teret adott két kiállításnak is. Orsós György, a pécsi BSZ ÉFESZI ellátottjának grafikái és Horog Máté, a debreceni és a miskolci Új Esély Háza vezetőjének rajzai nagy sikert arattak.