Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

A Zala Megyei Kormányhivatal
ZAC/100/00122-5/2019. számú ügyben hozott döntése


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok - jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Zala Megyei Kormányhivatal  ZAC/100/00122-5/2019. számú, Tó&PA Zala Humánegészségügyi Betéti Társaság  fenntartásában működő házi segítségnyújtás szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Zala Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Tó&PA Zala Humánegészségügyi Betéti Társaság

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 30. 5/31.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

 házi segítségnyújtás

Letöltés

Közzététel napja

 2019.04.01.

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.